29 жовтня у місті Києві Британською Радою в Україні проведено семінар для обговорення академічних ініціатив у сфері врегулювання конфліктів. Семінар відбувся в рамках програми підтримки Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та за фінансування Посольства Великої Британії в Україні.

Сьогодні наше суспільство проходить через конфлікт, який змушує нас шукати шляхи його вирішення, відповідних фахівців з цієї проблеми. Потреба у таких фахівцях стала актуальною, але ще нема напрацьованих шляхів, алгоритмів їх підготовки. У такій ситуації вкрай корисними можуть стати ініціативи академічної спільноти у цьому напрямку. Такий перший досвід вже є. Тому метою семінару стало обговорення можливості впровадження навчальних програм у галузі врегулювання конфліктів, вивчення досвіду викладання магістерської програми з врегулювання конфліктів та медіації від КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У семінарі брали участь представники 10-ти тимчасово переміщених закладів вищої освіти. Інститут було представлено завідувачем кафедри юридичних дисциплін факультету №2 д.ю.н., професором Л.М. Ніколенко, доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін канд. пед. наук. Г.В. Мухіною та доцентом кафедри загальноправових дисциплін к.ю.н., доцентом В.В. Пашутіним.

Вразив глибиною аналізу та розуміння проблеми виступ міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб В.О. Черниша. За його змістовною аргументацією проблема виходить далеко за межі компетенції міністерства а її вирішення можливе через взаємодію всіх інституцій держави та громадянського суспільства. Одне із суттєвих напрямків діяльності у цьому – підготовка відповідних фахівців у переміщених закладах вищої освіти, бо для них ця проблема для них зрозуміла і актуальна. Відтак, перед ними, та перед нашим інститутом відкрито можливість долучитись до цієї вкрай необхідної роботи.

Обговорення шляхів та форм реалізації цих можливостей було достатньо жвавим та плідним. Напрацьовано порядок взаємодії між переміщеними навчальними закладами, державними органами та зацікавленими закордонними установами. Суттєву підтримку у формуванні стратегії та тактики запровадження підготовки фахівців з вирішення конфліктів та медіації надали аргументовані виступи та пропозиції закордонних учасників проекту: старшого співробітника Центру дослідження та врегулювання конфліктів Анни Хесс (Швейцарія), представника посольства Швейцарії в Україні Норберта Рюче, керівника програми від посольства Великої Британії в Україні Наталії Василюк.

Такий семінар – початок роботи з підготовки фахівців для вирішення конфліктів. Актуальність проблеми вимагає від нас активної роботи у цьому напрямку.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 01
  • 02
  • 03

Real time web analytics, Heat map tracking