Донецький юридичний інститут МВС України

Діяльність Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України тісно пов’язана з історією нашого навчального закладу. Після створення 8 лютого 1993 року Донецького інституту внутрішніх справ як вищого навчального закладу була сформована Вчена рада, яка згідно з Положенням є колегіальним органом самоврядування.

Перше засідання Вченої ради Інституту відбулось 10 листопада 1993 року. На цьому засіданні членами Вченої ради одноголосно було прийнято рішення про затвердження «Положення про Вчену раду Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому державному університеті» та план її роботи.

З урахуванням належної штатної організації Інституту, відповідно до вимог чинного на той час законодавства рішення про створення Вченої ради Інституту було оформлено наказом Донецького державного університету від 22.11.1993 № 68/05 «Про створення Вченої ради Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому державному університеті», а ректором Інституту генерал-майором міліції Титаренком Ю.Л. наказом Донецького інституту внутрішніх справ від 23.11.1993 № 245 затверджений склад Вченої ради Інституту. З перших років своєї діяльності у межах, передбачених Статутом Інституту та Положенням, Вчена рада зосередила свої зусилля на прийнятті рішень та внесенні рекомендацій ректорові Інституту з метою сприяння розвитку пріоритетних напрямків діяльності Інституту.

До першого складу Вченої ради Інституту ввійшло 25 осіб з числа проректорів, керівників факультетів та кафедр, фінансово-економічного відділу, голів профспілки атестованого складу, робітників і службовців, а також виборні представники, які представляли науково-педагогічних працівників, по одному представнику від слухачів та курсантів Інституту. Крім того до складу Вченої ради було обрано першого заступника начальника УМВС України в Донецькій області полковника міліції Плеханова Н.А., а також декана економіко-правового факультету Донецького державного університету професора Волкова В.Д.

Головою Вченої Ради було обрано ректора вишу, відповідно до цього першим головою Вченої ради з листопада 1993 року став ректор Інституту генерал-майор міліції Титаренко Ю.Л., його заступником – проректор Інституту з навчальної роботи кандидат юридичних наук, доцент полковник міліції Лук’янчиков Є.Д. Ученим секретарем на громадських засадах було обрано доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін підполковника міліції Лагошу М.М. З липня по вересень 1998 року ученим секретарем була майор міліції Никоненко Л.В., з грудня 1998 по лютий 2003 року цю посаду обіймав Шевченко А.Є. З лютого 2003 по січень 2007 року ученим секретарем працював кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції Юношев О.В. З січня 2007 року по квітень 2014 року ученим секретарем працював кандидат історичних наук, доцент, полковник міліції Зозуля Є.В., нині – професор кафедри загально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент. З лютого 2015 року по грудень 2015 року ученим секретарем працював кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, капітан міліції Назимко Є.С., нині – перший проректор інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, капітан поліції. З лютого 2016 року до теперішнього часу ученим секретарем працює кандидат юридичних наук Давидова Д.В.

В сучасних умовах, коли Донецькій юридичний інститут сформувався як один з провідних вищих навчальних закладів у системі МВС України Вчена рада зосереджує свої зусилля на організації та забезпеченні вирішення проблем навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та кадрової роботи, здійснює контроль за заходами та механізмами впровадження новітніх технологій навчання, проведення освітньої діяльності, здійснює експертизи наукових робіт, підручників та інших навчально-методичних доробок за заявленими напрямами (спеціальностями), порушує клопотання про присвоєння вченого звання старшого дослідника, доцента, професора, приймає рішення щодо клопотань про присвоєння державних премій та інших видів морального та матеріального стимулювання, визначення кандидатів на призначення іменних стипендій.

На сьогодні персональний склад Вченої ради зі змінами та доповненнями затверджений наказом ректора, і складає 29 осіб.

Головою Вченої ради з вересня 2003 року є ректор Інституту доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, Бесчастний В.М., який завдяки високому професіоналізму, творчій активності, високій вимогливості до себе та підлеглих, спрямовує діяльність Вченої ради на об'єднанні зусиль колективу для забезпечення виконання Законів України, Указів, Розпоряджень Президента України, Постанов та інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Постанов і Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Наказів МВС України та МОН України та інших нормативних документів з питань навчальної, методичної, наукової, кадрової та виховної діяльності, задоволення та захисту професійних та соціальних інтересів колективу, розвитку його громадської активності.

До складу Вченої ради входять за посадами, проректори, начальник навчально-методичного відділу, відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, а також виборні представники, які на пропорційній основі представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук. Так, з 29 членів Вченої ради ДЮІ МВС України 7 є докторами наук (з них 1 – доктор наук з державного управління, 4 доктори юридичних наук, 1 – доктор філософських наук, 1 – доктор історичних наук) 11 – кандидатами наук (з яких – 10 кандидати юридичних наук, 1 – кандидат історичних наук).

Крім того, до складу Вченої ради входить голова  професійної спілки працівників Донецького юридичного інституту, голова асоціації випускників Донецького юридичного інституту МВС України, а також голова курсантського (студентського) самоврядування Інституту.

Кількісний та якісний склад Вченої ради дозволяє вирішувати проблеми інноваційного розвитку на всіх напрямках діяльності Інституту.

В діяльності Вченої ради особлива увага приділяється оцінці науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів  Інституту.

Постійна увага приділяється проблемам організації співпраці та впровадження результатів наукових досліджень у діяльність Національної поліції України, використання передового досвіду Національної поліції України та навчальних закладів у діяльності Інституту, впровадженню нових форм роботи у діяльність підрозділів Донецького юридичного інституту.

Все це є свідченням того, що робота Вченої ради сприяє забезпеченню високих показників за усіма напрямками роботи Інституту.

Real time web analytics, Heat map tracking