Донецький юридичний інститут МВС України

Діяльність секретаріату Вченої ради Донецького юридичного  інституту МВС України тісно пов’язана з історією навчального закладу.

Після створення в 1993 році Донецького інституту внутрішніх справ як вищого навчального закладу до штату було введено посаду ученого секретаря. З листопада 1993 року обов’язки ученого секретаря на громадських засадах виконував доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін підполковник міліції Лагоша М.М. З липня по вересень 1998 року ученим секретарем була майор міліції Никоненко Л.В., з грудня 1998 по лютий 2003 року цю посаду обіймав Шевченко А.Є. З лютого 2003 по січень 2007 року ученим секретарем працював кандидат юридичних наук, полковник міліції Юношев О.В. З січня 2007 року по квітень 2014 року ученим секретарем працював кандидат історичних наук, доцент, полковник міліції Зозуля Є.В., нині – професор кафедри загально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент. З лютого 2015 року по грудень 2015 року ученим секретарем працював кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, капітан міліції Назимко Є.С., нині – начальник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, капітан поліції. З лютого 2016 року до теперішнього часу ученим секретарем працює кандидат юридичних наук Давидова Д.В.

Сьогодні, коли Донецький юридичний інститут сформувався як один з провідних вищих навчальних закладів у системі МВС України, секретаріат  Вченої ради, згідно Статуту ДЮІ та Положення про секретаріат Вченої ради Донецького юридичного  інституту МВС України, зосереджує свої зусилля на організації роботи Вченої ради, а саме:

  • сприяння розвитку пріоритетних напрямків діяльності ДЮІ;
  • об’єднання зусиль колективу для забезпечення виконання Законів України, указів, розпоряджень Президента України, постанов та інших актів Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та інших нормативних документів з питань навчальної, методичної, наукової, кадрової та виховної діяльності;
  • задоволення та захисту професійних та соціальних інтересів колективу, розвитку його громадської активності;
  • участі в розробці і реалізації державної правової  політики;
  • удосконалення навчально-методичної, наукової та виховної роботи, здійснює контроль за заходами та механізмами впровадження новітніх технологій навчання, проведення освітньої діяльності; проводить експертизи наукових робіт, підручників та інших навчально-методичних розробок за заявленими напрямами (спеціальностями) і освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

Окрім цього зазначений підрозділ займається науковою діяльністю, а також бере активну участь у громадському житті інституту.

Усе це є свідченням того, що робота секретаріату Вченої ради сприяє забезпеченню високих показників за всіма напрямками роботи Донецького юридичного  інституту МВС України.

Real time web analytics, Heat map tracking