Донецький юридичний інститут МВС України

Публічна інформація

Доступ до публічної інформації регламентується наступними нормативно-правовими актами:

- Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»;

- Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

- Наказ МВС України від 27.03.2012 № 245 «Про затвердження Інструкції про порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації».

Крім того, порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Донецький юридичний інститут МВС України, регламентується наказом МВС України від 21.07.2011 № 459 «Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України» та наказом ДЮІ від 23.12.2011 № 810.

Надання доступу до публічної інформації Донецьким юридичним інститутом здійснюється шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті ДЮІ МВС України в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, а також шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

Донецький юридичний інститут МВС України є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі його діяльності, а тому відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» фізичні та юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім органів державної влади та місцевого самоврядування мають право направляти до ДЮІ МВС України запити на отримання публічної інформації.

Оформлення запитів на отримання публічної інформації

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі та має містити наступну інформацію:

1) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, його поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання письмового запиту.

Для оформлення письмового запиту запитувач може використати форму запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), яку можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті Донецького юридичного інституту МВС України.

Запит на надання публічної інформації може бути поданий:

- на поштову адресу м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21;

- на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

- за телефоном: 067 914 74 54, 067 318 80 76, 099 956 31 08

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Донецький юридичний інститут МВС України має право відмовити в задоволенні запиту на надання публічної інформації в таких випадках:

1) Донецький юридичний інститут МВС України не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, а саме не зазначено прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Законом України «Про доступ до публічної інформації» встановлено строки розгляду запитів на інформацію. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Real time web analytics, Heat map tracking