К 11.737.01

Спеціалізована вчена рада К 11.737.01 забезпечує попередній розгляд і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Склад спеціалізованої вченої ради затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714 у кількості 17 осіб. Термін повноважень – три роки.

Очолює спеціалізовану вчену раду перший проректор, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Назимко Єгор Сергійович.

Заступник голови – професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз, доктор юридичних наук, професор Волобуєв Анатолій Федотович.

Вчений секретар – начальник відділу організації наукової роботи, кандидат юридичних наук Лосич Сергій Васильович.

До складу ради входять відомі в Україні та поза її межами вчені, які представляють Донецький юридичний інститут, Київський національний університет імені Траса Шевченка, Національну академію внутрішніх справ Міжнародний гуманітарний університет, Одеський державний університет внутрішніх справ.

Контактна інформація вченого секретаря:

Тел.: +380501018958

04–05 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудуться захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

27 вересня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудуться захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних

27-28 серпня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України відбудуться захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Real time web analytics, Heat map tracking