Політика фахового збірника «Правовий часопис Донбасу»

 

1. Сфера розповсюдження:

загальнодержавна_____________________________________________

2. Цільова аудиторія:

наукові та науково-педагогічні працівники, практичні працівники правоохоронних і правозахисних структур

3. Наукові напрями (тематична спрямованість з певної галузі науки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей):

теорія та історія держави і права; конституційне та міжнародне право. Господарське право, цивільне право, трудове право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Кримінальне право та кримінологія. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність

4. Періодичність виходу у світ, обсяг і наклад видання:

обсяг видання – до 30 умовних друкованих аркушів; періодичність виходу – 4 рази на рік; наклад – 100 екземплярів

5. Нагороди, якими було відзначено видання за будь-якими попередніми конкурсами, та в яких номінаціях:

3 місце у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у 2015 році;

3 місце у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у 2016 році

2 місце у Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання у 2018році

6. Автори наукового періодичного видання:

провідні вчені, молоді науковці, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі наукових ступенів, працівники правоохоронних і правозахисних структур

7. Засновник видання:

Донецький юридичний інститут МВС України

8. Документи про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:

КВ22761-12661ПР від 30 травня 2017 р.

9. Реєстрація як фахового видання:

9.1. Дата й номер наказу МОН України, галузь науки:

наказ МОН України від 28.12.2017 № 1714; галузі науки: юридичні

9.2. Реєстраційні реквізити (ISSN) міжнародного серіального видання, з якого року:

ISSN 2523-4269, 2017 року

10. Здійснення обов’язкової розсилки видання:

обов’язкова розсилка видання включає 24 отримувачі (відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів).

11. Відомості про головного редактора, його заступників та відповідального секретаря редколегії:

головний редактор – Бесчастний В. М., ректор Донецького юридичного інституту МВС України (далі – ДЮІ МВС України), доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України;

заступник головного редактора – Назимко Є. С., перший проректор ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук,старший науковий співробітник;

відповідальний секретар – Лосич С. В., начальник відділу організації наукової роботи ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук.

12. Основні принципи:

-       об’єктивність та неупередженість;

-       висока вимогливість до якості наукових досліджень;

-       політика рецензування статей;

-       суворе дотримання авторських та суміжних прав;

-       суворе дотримання графіку виходу журналу;

-       засудження плагіату.

contentmap_module
Real time web analytics, Heat map tracking