Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1118-р від 22 жовтня 2014 року «Питання реформування органів внутрішніх справ України» було схвалено розроблену Міністерством внутрішніх справ України Стратегію розвитку органів внутрішніх справ України та Концепцію першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ України.

Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 213-р від 04 березня 2015 року, було передбачено завдання щодо розроблення законопроекту «Про Національну поліцію».

Метою прийняття зазначеного законопроекту мало стати створення Національної поліції в Україні – органу виконавчої влади, який служитиме суспільству і призначений для охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, надання поліцейських послуг.

02 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 580-VIII «Про національну поліцію», який набрав чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування, а саме 07 листопада 2015 року.

Як і будь-який нормативний акт, закон України «Про Національну поліцію» потребує певного часу на повноцінне втілення його положень у практичну діяльність. Як часто трапляється, ухвалення таких базових документів зумовлює внесення змін до чинних нормативних актів, проведення ретельної науково-аналітичної роботи щодо роз’яснення порядку застосування його положень як у самій системі Національної поліції України, так і в разі її взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та окремими громадянами.

Вищевикладене і зумовило необхідність розроблення  науково-практичного коментарю, який побачив світ наприкінці вересня 2018 року: «Закон України «Про національну поліцію». Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р. / За заг. ред. Чернявського С. С. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 680 с.».

До розробки тексту коментаря залучились провідні вчені України. Серед розробникі в Донецький юридичний інститут представлено трьома співавторами: ректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Бесчастний Віктор Миколайович; перший проректор доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Назимко Єгор Сергійович; професор кафедри загально-правових дисциплін доктор юридичних наук, доцент Клемпарський Микола Миколайович.

Коментар розрахований на поліцейських, осіб, які бажають взяти участь в конкурсі на посаду поліцейського, суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів.

 

  • 01
  • 02
  • 01
  • 02

Відділ організації наукової роботи

Донецького юридичного інституту МВС України

Real time web analytics, Heat map tracking