28 вересня відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про результати профорієнтаційної роботи у 2017/18 навчальному році; завдання щодо організації її проведення у 2018/19 навчальному році та визначення заходів із забезпечення набору абітурієнтів 2019 року (Абітурієнт-2019)».

Проректор інституту, кандидат юридичних наук полковник поліції Микола Панченко звернув увагу присутніх на результати проведених протягом 2017/18 навчального року працівниками інституту профорієнтаційних заходів, серед яких: відвідування загальноосвітніх навчальних закладів, висвітлення інформації про діяльність вишу-переселенця на сторінках інтернет-сайтів, публікації про переміщений заклад вищої освіти у друкованих виданнях, оголошення про інститут на радіо та телебаченні. Також, на забезпечення набору вступників за державним замовленням у 2018 році інститут активно співпрацював з обласними рекрутинговими центрами Національної поліції, під час такої роботи з’ясовуються нагальні потреби та інші актуальні питання, пов’язані з добором та направленням кандидатів на навчання до вишу-переселенця.

Ще одним з основних, найбільш масштабних та значущих заходів стало проведення Днів відкритих дверей інституту у форматі Фестивалів «День поліцейської та юридичної освіти», а також «Факультативів з поліцейським». Упродовж 2017/18 навчального року інститутом проведено 42 таких заходи, якими охоплено майже 4300 осіб.

Полковник поліції Микола Панченко наголосив на тому, що завдяки наполегливій праці колективу вишу-переселенця, інституту вдалося здійснити повноцінний набір на усі форми навчання у 2018 році. З початком нового навчального року перед переміщеним закладом вищої освіти знову постає одне з найголовніших завдань забезпечення набору абітурієнтів до інституту у 2019 році відповідно до ліцензійних обсягів. На теперішній час особовим складом інституту розпочалася профорієнтаційна робота у загальноосвітніх навчальних закладах серед учнів 9-11 класів міста Кривого Рогу та м. Маріуполя, через відділи освіти виконкомів проінформовано адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів міста Кривого Рогу та міста Маріуполя про функціонування в інституті курсів довузівської підготовки, де абітурієнти матимуть змогу підготуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання, для роботи серед учнівської молоді сформовано профорієнтаційної групи, до складу яких включено курсантів, що проводитимуть профорієнтаційну і правоосвітню роботу, у тому числі в навчальних закладах з правовим уклоном; оновлено інформаційні банери інституту, здійснюється оновлення профорієнтаційної, іміджевої та агітаційної продукції, що буде використовуватися особовим складом інституту під час роботи з населенням упродовж поточного навчального року тощо.

Другим питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про підсумки проведення табірних зборів з курсантами першого курсу факультету № 1 та факультету № 2 Донецького юридичного інституту МВС України».

Проректор інституту, кандидат юридичних наук полковник поліції Микола Панченко та декан факультету № 2, кандидат юридичних наук підполковник поліції Віктор Орлов звернули увагу присутніх на те, що з метою якісного забезпечення проведення табірних зборів на факультетах № 1 та № 2 розроблено та впроваджено План проведення виховної та соціальної роботи під час табірного збору з курсантами 2018 року набору. План передбачав проведення підготовчих заходів та проведення заходів у основний період табірних зборів, що включало у себе: анкетування курсантів на підставі якого було сформовано соціальний паспорт курсу; роботу з молодшими командирами; заведення робочих зошитів для конспектування нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Національної поліції України та МВС України; проведення відбору талановитої молоді для участі у художній самодіяльності; ознайомлення з діяльністю студентського (курсантського) самоврядування; виховання дисциплінованості та законослухняності; дотримання транспортної дисципліни; патріотичне виховання, зокрема, вивчення Державного Гімну України, Гімну ДЮІ; вивчення культурної та історичної спадщини українського народу, традицій інституту тощо.

Також, згідно плану психологічного супроводження табірних зборів набору 2018 року відділенням психологічного забезпечення у м. Кривому Розі та м. Маріуполі проведено психологічне вивчення індивідуальних особливостей курсантів та анкетування на предмет всебічного вивчення особи; проведено серію тренінгових занять на «Знайомство», «Визначення лідера», «Командоутворення» з метою адаптації курсантів до нових умов служби та визначення лідерів на посади командирів взводів; з курсантами, які вперше призначаються на посади молодших командирів, проведені консультації щодо цілей, мотивів та психологічних особливостей їх нової діяльності; за особистим запитом дівчат проведено групова консультація за темою: «Психологічна підтримка та супровід в умовах адаптації до службово-професійної та навчальної діяльності».

За результатами проведеної роботи надано рекомендації керівництву курсу щодо призначення курсантів на посади молодших командирів.

Микола Панченко та Віктор Орлов акцентували увагу на те, що за середніми показниками рівня самооцінки, стресостійкості, психологічного стану, що відповідають високому рівню, можна зробити висновок про гарне самопочуття курсантів під час проходження табірних зборів та створений благоприємний клімат. 

Наступним питанням порядку денного розглянуто питання «Про результати проходження ознайомчої та навчальної практики курсантами першого та другого курсів факультету № 1 та факультету № 2 Донецького юридичного інституту».

Перший проректор інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник капітан поліції Єгор Назимко довів до відома присутніх загальну інформацію про вимоги МВС України щодо проходження ознайомчої та навчальної практики курсантами закладів вищої освіти МВС України.

Так, метою проходження ознайомчої практики є набуття курсантами практичних навичок, що відповідають кваліфікаційним вимогам професії «поліцейський», у підрозділах Національної поліції за місцем дислокації закладу вищої освіти. Проходження навчальної практики курсантами другого курсу передбачає набуття практичних навичок роботи в підрозділах Національної поліції.

Декан факультету № 1, кандидат юридичних наук полковник поліції Руслан Михайлов та декан факультету № 2, кандидат юридичних наук підполковник поліції Віктор Орлов доповіли про те, що ознайомча практика для курсантів 1-го курсу, відповідно до навчального плану та наказу ДЮІ МВС України була передбачена у 2 етапи на базі відділень поліції Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, та на базі Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області. Навчальна практика для курсантів 2-го курсу факультету № 1, проходила у підрозділах Національної поліції, а саме: ГУ НП в Дніпропетровській області; ГУ НП в Донецькій області; ГУ НП в Херсонській області; ГУ НП в Київській області; ГУ НП в Кіровоградській області; ГУ НП в Луганській області; ГУ НП в Запорізькій області; ГУ НП в Харківській області; ГУ НП в Вінницькій області та ГУ НП в м. Київ.

Доповідачі зазначили, що під час проходження ознайомчої та навчальної практики курсанти факультетів № 1 та № 2 набули практичні навички та вміння, притаманні поліцейським, що включало реагування на заяви та повідомлення, виїзд на місце події та його огляд, порядок вилучення речових доказів, складання процесуальних документів, навички спілкування з різними категоріями учасників адміністративного та кримінального процесу, особливості розслідування кримінальних проваджень, несення служби під час охорони публічного порядку, навички поводження зі зброєю тощо.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання за результатам таємного голосування обрано кандидатур на заміщення вакантних посад науково-педагогічного складу кафедр інституту, серед яких доктора та кандидати юридичних наук, кандидати філологічних наук, кандидати психологічних наук, професори, доценти; розглянуто питання  «Про наявність в Донецькому юридичному інституті МВС України понадпланових обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій інституту та забезпечення претензійно-позовної роботи щодо відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням осіб, які навчалися за денною формою за державним замовленням в інституті, у разі дострокового розірвання контракту з ними або звільнення зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення інституту»; «Про встановлення доплат за наукові ступені та вчені звання працівникам інституту у поточному навчальному році»; рекомендовано до друку: 1) рукопис навчально-методичного посібника «Нотаріально-процесуальне право» (автори Піддубна Д.С., Шеховцова В.В., Герасименко О.О.); 2) збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» № 3 (64) 2018; 3) монографію «Забезпечення прав людини правоохоронними органами» (автори Пєтков С.В., Іванов І.В., Делія Ю.В.); схвалено Програму державного екзамену за дисциплінами господарсько-правової спеціалізації для здобувачів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання 2017 року набору спеціальності 081 «Право» господарсько-правової спеціалізації, тощо.

Робота Вченої ради пройшла у дружній, творчій обстановці, всі присутні приймали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні, фахові пропозиції до них.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Секретаріат Вченої ради

Донецького юридичного інституту МВС України

Real time web analytics, Heat map tracking